Makris Gialos, 27.august 2018, 23:00 hod., f8/30 sec.

Napísal: Karol zapnuté . Publikované v na ceste

Mar adentro © 2018